Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

title border

Produkty spełniające kryteria wyszukiwania

1054 - Unknown column 's.status' in 'where clause'

select count(distinct p.products_grupa) as total from products p LEFT JOIN products_to_stores p2s ON p.products_id = p2s.products_id left join manufacturers m using(manufacturers_id) left join tax_rates tr on p.products_tax_class_id = tr.tax_class_id left join zones_to_geo_zones gz on tr.tax_zone_id = gz.geo_zone_id and (gz.zone_country_id is null or gz.zone_country_id = '0' or gz.zone_country_id = '170') and (gz.zone_id is null or gz.zone_id = '0' or gz.zone_id = '189'), products_description pd, categories c LEFT JOIN categories_description cd on c.categories_id = cd.categories_id AND cd.language_id = '1', products_to_categories p2c where p2s.stores_id = '1' and p.products_status = '1' and p.products_id = pd.products_id and pd.language_id = '1' and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and ((pd.products_name like '%buty%' or p.products_model like '%buty%' or p.products_ean like '%buty%' or m.manufacturers_name like '%buty%' or p.products_search_1 like '%buty%' OR cd.categories_prefix_1 like '%buty%' OR cd.categories_sufix_1 like '%buty%' ) and (pd.products_name like '%asics%' or p.products_model like '%asics%' or p.products_ean like '%asics%' or m.manufacturers_name like '%asics%' or p.products_search_1 like '%asics%' OR cd.categories_prefix_1 like '%asics%' OR cd.categories_sufix_1 like '%asics%' ) ) and (IF(s.status AND s.customers_group_id = '0', s.specials_new_products_price, p.products_price) * if(gz.geo_zone_id is null, 1, 1 + (tr.tax_rate / 100) ) >= 340)

[TEP STOP]